Меню Закрыть

OÜ Falkonet Metall

Tegevusalad

OÜ Falkonet Metall on 1999. aastal loodud ettevõte ning meie põhitegevuseks on metallmööbli tootmine. Meie tootenomenklatuur on väga lai: me toodame mööblit tootmisele, haiglatele, hotellidele, SPA-le, tervisekeskustele, kaubanduskeskustele, koolidele, lasteaedadele ja ladudele.
Ajalugu

Falkonett Metall OÜ põhineb 100% Eesti kapitalil ning kuulub täna kahele omanikule.

Ettevõte alustas oma tegevust 1999. aasta kevadel, kui toonased omanikud ja ettevõtte loojad otsustasid alustada turvauste tootmist.
Esimeseks tootmishooneks sai sellel ajal suhteliselt tagasihoidlik ja piiratud võimalustega tootmistsehh Miidurannas, kus varesematel aastatel valmistati metallist elektrikilpe ning seadmekappe. Kuna hoone anti uutele omanikele rendile koos metallkappide valmistamiseks sobivate seadmetega, siis nägid toonased omanikud selles võimalust aina kasvava uksetootmise kõrval kätt proovida ka metallist tööstusmööbli valmistamisel.

2000.a. alguseks olid ettevõtte tootmismahud nii uste kui ka metallist tööstusmööbli osas kasvanud sedavõrd, et kunagi rendile võetud ja toona piisavalt mahukana tundunud Miiduranna tootmistsehh hakkas ettevõtte arengut pärssima ning omanikud pidid alustama uue ja suurema tootmispinna otsimisega. Uue tootmise jaoks leiti sobiv tootmishoone Harjumaal, Arukülas, endise Aruküla leivatehase näol.
Peale rekonstrueerimistöid, ümberkorraldusi ja Miiduranna tootmistsehhist kaasa ostetud seadmete sisseseadmist Arukülas, kolis ettevõte 2000.a sügisel uude suuremasse tehasesse, kus alustati taas uste ja metallmööbli tootmisega.

1999 – 2001 olid ettevõtte jaoks väga olulised aastad, sest alustava ettevõtte omanike esmane äriidee, milleks oli turvauste tootmine, osutus tõeliseks edukaks.
Paljudes paneelelamutes olid tollel ajal veel kasutusel puidust korteri välisuksed, mis ei täitnud ühtegi turvanõuet ning said üsna kiiresti välja vahetud korralike ja turvaliste metalluste vastu.
Kuna Falkonet Metall OÜ suutis pakkuda väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega toodet, oli ustetellimuste arv antud perioodil keskmiselt 300 ust kuus.

Uus ja suurem tehas ning hästi toimiv ukseäri andsid võimaluse oluliselt arendada metallmööbli valmistamise valdkonnas ning peagi saadi ettevõttes toodetav metallmööbel sellisele kvaliteedi tasemele, et õnnestus müüa esimesed suuremad toodangupartiid kodumaal ning tasahilju alustati ka Soome turu uurimisega.
Aastaks 2002 olid metallmööbli toomismahud ja nõudlus jõudnud kogusele, kus olemasoleva masinapargiga ei olnud enam võimalik edasi minna ning ettevõtte omanikud võtsid vastu otsuse investeerida uude tehase sisseseadesse.

2002. aastal investeeriti ettevõttesse kokku ligemale 6,5 miljonit krooni, mis oli selle aja kohta väga suur investeering. Peamiselt investeeriti kaasaegsete tootmisseadmete soetamisse.
Uued masinad andsid võimaluse valmistada tootmiseks vajalike detaile ülima täpsusega ning kordades suurema kiirusega, mis koos odava tööjõu ja madala tooraine hinnaga andsid olulise tõuke sisenemaks metallmööbli valmistajate kõrgliigasse.

Esimesteks olulisteks klientideks välisturgudel olid Lindström OY Soomes ning Prewo AB Rootsis. Mõlema kliendiga allkirjastati püsitarnelepingud ning töötati välja erikapisarjad, mida tarniti vaid nendele klientidele.
Kuna ekspordi osakaal näitas kogu tootmises tõusutrendi, siis otsustatigi 2003. aasta lõpus uksetootmine jätta tahaplaanile ning keskenduti 100% vaid metallmööbli valmistamisele.

Alates 2004.a. aastal aset leidnud muudatustest ettevõtte osanike ringis on Falkonett Metall OÜ –st saanud stabiilselt arenev ettevõte, mis näitab aasta-aastalt aina paranevaid majandustulemusi ning on saanud tunnustust nii välispartneritelt, kui ka kohalikelt finantsasutustelt.

Saavutused

Siinkohal on oluline ära märkida, et Falkonett Metall OÜ pälvis AS Äripäev poolt koostatavas Eesti Mööblitootjate TOP 100 edetabelis aastal 2006 kümnenda koha, aastal 2007 kolmanda koha ja aastal 2011 esimese koha. Samuti on Falkonet Metall OÜ viimase kümne aasta jooksul korduvalt tunnustatud Krediidiinfo AS poolt Eduka Eesti Ettevõtte tiitliga reitinguga AAA (suurepärane). Antud reiting arvutatakse välja ettevõtte viimase majandusaasta majandustulemuste põhjal.

Personal

Ettevõttes töötab hetkel 65 inimest, kellest enamus on kaasatud tootmisprotsessi ja ladustamist hõlmavate ülesannete täitmisele. Ettevõttel on ka oma administratiivosakond, kuhu kuulub müügiosakond, raamatupidamine ja tegevjuht.
Ettevõtte eesmärgiks on oma toodangu müük otse lõpptarbijale Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal ja uue sihtturuna Rootsis.
Falkonet Metall OÜ missiooniks on pakkuda oma klientidele parima hinna ja kvaliteedi suhtega toodangut.