Valikko Sulje

Toimitusehdot

Seuraavat toimitusehdot ovat voimassa, mikäli Falkonet Metall OÜ ja tilaaja eivät ole solmineet muuta kirjallista sopimusta.

1. Tilauksen vahvistus
Kaikki tilaukset vahvistetaan kirjallisesti. Tilaajan täytyy tarkastaa tilauksen oikeellisuus sekä toimitusajat. Mahdollisia puutteita käsittelevät muistutukset tai huomautukset tulee esittää kirjallisesti viiden päivän kuluessa tilauksen vahvistamispäivästä.

2. Tilauksen vahvistuksen muutokset
Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksen sisältöä viiden päivän aikana tilauksen vahvistamispäivän tai toimitusajan jälkeen, siitä aiheutuu lisäkustannuksia ja tilauksen uuden toimitusajan määrää tilanteen mukaan Falkonet Metall OÜ. Tilauksen vahvistamisen mahdolliset muutokset ja tarkennukset tulee kuitenkin tehdä aina kaksi viikkoa ennen sovittua toimitusaikaa.

3. Toimitusajat
Kaikkien tilausten toimitusaika sovitaan jokaisen tilauksen osalta erikseen.

4. Maksuehdot ovat sopimuksen mukaiset.
Viivästyskorko lasketaan esitettyjen ehtojen mukaisesti.

5. Kuljetuksesta ja asennuksesta sovitaan aina erikseen.

6. Kuljetuksia tai muita puutteita käsittelevät mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti viiden päivän kuluessa tuotteiden vastaanotosta.

7. Kaikilla toimittamillamme tuotteilla on kahden vuoden takuu, jonka aikana korvataan mahdolliset valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyvät viat. Takuu ei koske toimittamiemme tuotteiden väärästä käytöstä, käsittelystä tai kuljetuksesta aiheutuneita vahinkoja. Takuuaika alkaa laskun päiväyksestä.

8. Tuotteiden omistusoikeus kuuluu Falkonet Metall OÜ:lle niin kauan, kunnes ostaja on maksanut tilauksen kokonaan. Tilaaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta ja kalusteiden palauttamisesta Falkonet Metall OÜ:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

9. Mikäli toimitus sisältää tiettyjä palveluja (esim. kuljetus, tuotteen siirtäminen ja sen asentaminen), niiden suhteen sovitaan erikseen lopullinen hinta tilauksen jälkeen.

10. Tilaukset perustuvat aina sovittuun toimituspäivään ja -hintaan.
Toimituspäivä on päivä, jolloin tuotteet lastataan Falkonet Metall OÜ:ssa.

11. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tai muokata hintoja ja tuotteita.

12. Tarkastukset
Metallikalusteiden asennus- ja purkutöiden yhteydessä tehdään tarvittaessa seuraavat tarkastukset:
– alustava tarkastus asennuspaikalla ennen töiden aloittamista
– luovutustarkastus asennustöiden jälkeen.

13. Asennustöiden keskeyttäminen ja sen seuraukset
Tilaaja vastaa vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hänelle tai kolmansille osapuolille tuotteiden väärästä varastoinnista tai asennuspaikasta. Falkonet Metall OÜ ei vastaa Falkonet Metall OÜ:stä riippumattomista syistä aiheutuneista kustannuksista tai toimituksen myöhästymisestä. Falkonet Metall OÜ ei myöskään vastaa vahingoista eikä kustannuksista, jotka aiheutuvat kalusteiden väärästä käytöstä.

14. Oikeus saada korvausta
Jos tilaaja vaatii sopimukseen perustuvaa korvausta, tilaaja vastaa itse asiaan liittyvien olosuhteiden selvittämisestä aiheutuvista kuluista.

15. Erityisehdot
Mikäli tilaaja ei pysty täyttämään sopimuksessa sovittuja velvoitteita, tilaaja vastaa siitä aiheutuvasta vahingosta ja Falkonet Metall OÜ:llä on oikeus esittää aiheutuneista kuluista lasku.

16. Muut ehdot
Tilaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hankinnasta. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat voimassa siinä tapauksessa, että kuljetus-, nosto-, asennus- ja varastointityöt ja muu vastaava voidaan tehdä esteettä ja sovitun aikataulun mukaisesti. Lisätöistä peritään palkkio kyseisellä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaaja vastaa siitä, että asennuspaikka on ennen töiden aloittamista valaistu ja puhdas kaikenlaisista häiritsevistä tarvikkeista ja materiaaleista ja että asennuspaikalle on esteetön pääsy.

17. Ylivoimainen este
Falkonet Metall OÜ ei ole velvollinen täyttämään sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, mikäli kalusteiden tai niiden osien toimittamisen estää luonnononnettomuus, tulipalo, konevaurio tai niihin verrattavissa oleva muu häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, tuonti- tai vientikielto, kuljetusvälineiden puute, tuotannon lopettaminen, liikennehäiriö tai muu vastaava este, johon Falkonet Metall OÜ ei pysty vaikuttamaan. Falkonet Metall OÜ ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään siinä tapauksessa, että se edellyttää toimintaa, joka on Falkonet Metall OÜ:n suhteen siitä saatavaan hyötyyn verrattuna kohtuutonta. Falkonet Metall OÜ ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Falkonet Metall OÜ:llä on myös oikeus purkaa sopimus.