Valikko Sulje

Laadunvarmistusjärjestelmä

Falkonet Metall OÜ on toiminut jo 18 vuoden ajan, ja tuona aikana markkinoitavien tuotteiden laadun varmistaminen on ollut hyvin tärkeällä sijalla. Se edellyttää päivittäistä järjestelmällistä yhteistyötä yrityksen työntekijöiden kesken sekä tuotanto- ja palveluprosessien valvontaa ja arviointia. Päämääränä on parhaiden ratkaisujen ja toimintatapojen löytäminen, jotta varmistettaisiin tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen arvo. Sen vuoksi onkin saatettu voimaan laatuvaatimukset kaikille raaka-aineille ja tuotteille sekä erikoisvaatimukset laitteille, tuotantoprosesseille ja -tiloille ja osaamistasot työntekijöillemme.

Tuotteita valmistettaessa noudatamme ennen kaikkea ammattitaitoista ja joustavaa lähestymistapaa asiakkaiden toiveisiin. Laatupolitiikkaa noudattaessamme nojaudumme työntekijöiden yhteistyövalmiuteen ja velvollisuudentuntoon. Kaikki työvaiheet ja töiden johtamisen suorittavat erikoisalan omaksuneet tai alan koulutuksen saaneet työntekijät. Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään joka vuosi kehityskeskusteluja, joiden yhteydessä selvitetään, mitkä ovat heidän työhön ja kehitykseen liittyvät päämääränsä ja minkälaista koulutusta he tarvitsevat.

Kaikki valmistamamme tuotteet suunnitellaan nykyaikaisilla suunnittelu- ja piirustusohjelmilla (AutoCad, SolidEdge).
Tuotteiden suunnittelun parissa työskentelee kaksi suunnittelija-teknologia jotka molemmat ovat valmistuneet Tallinnan teknillisestä yliopistosta koneenrakennuksen alalta.
Kaikki metallituotteemme on valmistettu raaka-aineista, joilla on sertifikaatti. Jokainen tuote on myös käynyt läpi yrityksen sisäisen laaduntarkastuksen. Metallin hankinta perustuu yrityksen pitkäaikaisiin liikekumppanuuksiin sekä valmistajatehtaan myöntämään laatusertifikaattiin, joka liitetään jokaiseen tavaralähetykseen.

Tuotteiden osien valmistamisessa käytämme uudenaikaisia tietokoneohjattavia metallintyöstökoneita: AMADA AC 2510 NT -levytyökeskusta (hankittu kesällä 2008), AMADA PROMECAM GS-630 levyleikkuria ja AMADA HFT 80-25 taivutuskonetta.
Kaikkien tuotteiden rakenteet liitetään toisiinsa pistehitsausmenetelmällä, joka on yksi tunnustetuimmista kaappien kokoamistavoista Skandinaviassa. Tämän teknologian kestävyydestä kertoo myös se, että useimmiten Skandinaviasta tulevissa hintatiedusteluissa ja tilauksissa on jo suunnittelijoiden ja arkkitehtien määräämät vaatimukset, että kaapeissa tulee olla hitsausliitos.

Tuotteiden maalaukseen käytetään jauhemaalausteknologiaa. Maalien väriaineena käytetään erityisiä metallisia jauhemaaleja. Väriaine kiinnitetään osiin kuumentamalla.

Raaka-aineita varastoitaessa noudatetaan kaikkia valmistajan määräämiä ja suosittelemia määräyksiä, joiden avulla taataan materiaalien säilyminen laadukkaina. Valmiille tuotannolle on erillinen varasto.

Yrityksen sisäisen laadunvalvonnan hoitavat mestarit, jotka molemmat ovat koulutukseltaan hitsaaja-asentajia. Heillä on erinomaiset tiedot ja kokemukset metallikalusteiden valmistuksesta, sillä molemmat ovat työskennelleet Falkonet Metall OÜ:ssä yhtiön toiminnan alusta lähtien.
He suorittavat jokaisen valmistuneen tuotteen visuaalisen ja teknisen tarkastuksen.

Asiantuntijat ja tuotannossa työskentelevät henkilöt huoltavat koneita ja laitteita niiden toimintakunnon varmistamiseksi huoltosuunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti sekä mittaavat viikoittain niiden tehokkuutta. Meillä on myös järjestelmä työntekijöiden tekemien parannusehdotusten arvioimiseksi, soveltamiseksi ja tunnustamiseksi, sillä tällaiset ehdotukset ovat aina parhaita, kun halutaan esimerkiksi parantaa laatua, vähentää kustannuksia, lisätä tuloja, parantaa toimitusvarmuutta, kohentaa työympäristöä tai helpottaa työvaiheita ja huoltoa.

Edellä esitetyn perusteella tärkeimmät toimet, joita Falkonet Metall OÜ noudattaa laadunvarmistuksessa ovat seuraavat:

• Noudatamme ammattitaitoista ja joustavaa lähestymistapaa asiakkaiden toiveisiin.
• Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasavertaisesti heidän suuruudestaan, lajistaan, alkuperämaastaan tai omistajapiiristään riippumatta. Tätä periaatetta noudattavat kaikki Falkonet Metall OÜ:n työntekijät.
• Laatupolitiikkaa noudattaessamme nojaudumme työntekijöiden yhteistyövalmiuteen ja velvollisuudentuntoon.
• Parannamme jatkuvasti yrityksen sisäisiä prosesseja ja tuotantoteknologiaa taataksemme tasaisen kehityksen, joka vastaa asiakkaiden ja eturyhmien vaatimuksia.
• Yrityksen johto tekee kaikkensa taatakseen sen, että jokainen työntekijä haluaa käyttää kaikki voimansa ja taitonsa yrityksen hyväksi ja osallistua tarvittaessa täydennyskoulutukseen.
• Parannamme järjestelmällisesti henkilökuntamme ammattitaitoa koulutuksen avulla.
• Vähennämme viallisen tuotannon määrää.
• Laadimme realistisia, ajoitettuja ja mitattavia tuotantosuunnitelmia ja laatuohjelmia.
• Meillä on järjestelmä, joka takaa asiakkaille, että tuotannon laatu on kansainvälisten standardien mukainen. Täydennämme laatua jatkuvasti.
• Noudatamme tuotannon toimitusaikoja ja luomme sen kautta järjestelmän, joka minimoi tuotantoriskit.
• Meillä on järjestelmä, joka takaa työntekijöidemme asianmukaisen ja ammattitaitoisen käyttäytymisen.