Menu Close

Kvaliteedi tagamise süsteem

Falkonet Metall OÜ tegutseb juba 18 aastat ning selle aja jooksul on alati väga tähtsal kohal olnud turustatavate kaupade kvaliteedi tagamine, mis eeldab igapäevast süsteemset koostööd ettevõtte töötajate vahel, tootmis- ja teenindusprotsesside jälgimist ning hindamist. Eesmärk on parimate lahenduste ja toimimisviiside otsimine, et kindlustada meie poolt pakutavate toodete ja teenuste väärtuslikkus. Seetõttu ongi kehtestatud kvaliteedinõuded kõigile toormaterjalidele, toodetele, erinõuded seadmetele, tootmisprotsessidele, -ruumidele ning kvalifikatsioonitasemed meie töötajatele.

Toodete valmistamisel juhindume eelkõige professionaalsest ja paindlikust lähenemisest kliendi soovidele ning kvaliteedipoliitika järgimisel tugineme töötajate koostöövalmidusele ja kohusetundlikkusele. Kõiki tööoperatsioone ja tööjuhtimist viivad läbi vastava eriala omandanud või erialase koolituse saanud töötajad. Kõikide töötajatega viime igal aastal läbi arenguvestlused, mille käigus selgitatakse, millised on nende töö- ja arengualased eesmärgid, milliseid koolitusi ja väljaõpet nad vajavad.

Kõik meie poolt valmistatavad tooted projekteeritakse kaasaegsete projekteerimis- ja
joonestusprogrammidega (AutoCad, SolidEdge) . Toodete projekteerimisega tegeleb ettevõttes kaks konstruktorit , kes on mõlemad lõpetanud TTÜ Masinaehituse eriala.
Kõik meie poolt valmistatavad metalltooted on valmistatud sertifikaati omavatest toorainetest ning iga toode on läbinud ettevõttesisese kvaliteedikontrolli. Metalli hankimisel lähtub ettevõte pikaajalistest partnersuhetest ja kvaliteedisertifikaadist, mis on väljastatud tootjatehase poolt ning kaasneb iga kaubasaadetisega.
Toote detailide valmistamisel kasutame moodsaid arvjuhtimisel juhitavaid metallitöötlemispinke: metallitöötlemiskeskust AMADA AC 2510 NT,
giljotiini AMADA PROMECAM GS-630; painutusmasin AMADA HFT 80-25.

Kõik toodete konstruktsioonid liidetakse punktkeevituse meetodil, mis on saanud üheks tunnustatumaks kappide koostamise viisiks Skandinaavias. Selle tehnoloogia vastupidavust tõestab kas see, et enamus Skandinaaviast tulevaid hinnapäringuid ja tellimusi on juba projekteerijate ja arhitektide poolt ettekirjutatud nõudmisel keevisühendusega kappidele .

Toodete värvimisel kasutatakse pulbervärvimise tehnoloogiat. Värvainena kasutatakse spetsiaalseid metalli pulbervärve. Värvaine kinnistatakse detailidele kuumutamise teel.

Toorme ladustamisel jälgitakse kõiki tootja poolt kehtestatud ja soovitatud nõudeid, mis peavad tagama materjalide kvaliteetse säilimise. Valmistoodangule on eraldi ladu.

Ettevõttesisest kvaliteedikontrolli viivad läbi kaks inimest, kes on mõlemad erialalt keevitaja-lukksepad ning omavad suurepäraseid teadmisi ja kogemusi metallmööbli valmistamisel, sest mõlemad isikud on Falkonet Metall OÜ-s töötanud alates ettevõtte tegevuse alustamisest.
Antud isikud teostavad iga valminud toote nii visuaalse kui ka tehnilise kontrolli.

Masinate ja seadmete töökorrasoleku tagamiseks hooldavad spetsialistid ja tootmises töötavad inimesed neid vastavalt hooldusplaanidele ja –graafikutele ning mõõdavad iganädalaselt nende tootlikkust. Samuti on meil olemas süsteem töötajate tehtud parendusettepanekute hindamiseks, kasutamiseks ning tunnustamiseks, kuna sellised ettepanekud on alati parimad kvaliteedi parendamise, kulude vähendamise, tulude suurendamise, tarnekindluse või töökeskkonna parendamise, tööoperatsioonide ja hoolduse lihtsustamise tagamisel.

Ülaltoodus tulenevalt võiks välja tuua olulisimad tegevused, millest Falkonet Metall OÜ kvaliteedi tagamisel juhindub:

• professionaalne ja paindlik lähenemine kliendi soovidele;
• kõikide oma kliente võrdväärne kohtlemine, olenemata nende suurusest, liigist, päritolumaast ning omanikeringist;
• kvaliteedipoliitika järgimisel tugineme töötajate koostöövalmidusele ja kohusetundlikkusele;
• parendame pidevalt ettevõttesiseseid protsesse ja tootmistehnoloogiat, tagamaks stabiilse arengu, mis vastab klientide ja huvigruppide nõudmistele ;
• juhtkond teeb kõik endast oleneva tagamaks iga töötaja huvitatust hüvangust;
• parendame süsteemselt läbi koolituste oma personali professionaalsust;
• minimaliseerime praaktoodangu hulka;
• koostame realistlikke, ajastatud, mõõdetavaid tootmisplaane ning kvaliteediprogramme;
• omame süsteemi, mis tagab klientidele tarnitava toodangu kvaliteedi vastavuse rahvusvahelistele standartidele ning täiustame seda pidevalt ;
• peame kinni toodangu tarnetähtaegadest ning seeläbi loome süsteemi, mis minimiseerib tootmisriske;
• omame süsteemi, mis tagab meie töötajate adekvaatse ja professionaalse käitumise tootmishädavajaduse korral, mis minimiseerib võimaliku kahju meie klientidele