Menu Close

MÜÜGITINGIMUSED

Alljärgnevad müügitingimused kehtivad juhul, kui Falkonet Metall OÜ ja tellija pole sõlminud muud kirjalikku kokkulepet.

1. Tellimuse kinnitus 

1.1. Peale tellimuse vormistamist edastatakse Teie poolt märgitud e-maili aadressile tellimuse kinnitus. Tellija peab oma soovidest transpordi ja paigalduse osas teada andma tellimuse vormistamisel.
Kõik tellimused kinnitatakse kirjalikult. Tellija peab kontrollima nende õigsust ja tarneaegu. Võimalikke puudusi käsitlevad meeldetuletused või märkused tuleb esitada kirjalikult hiljemalt viie päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamise kuupäeva.

1.2. Tellimuse kinnituse muudatused
Kui tellija soovib kolme päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamise kuupäeva muuta tellimuse sisu või tarneaega, siis sellest tekkivad lisakulud ja tellimuse uue tarneaja määrab vastavalt olukorrale Falkonet Metall OÜ. 

2. Tarneajad 

2.1. Kõikide tellimuste tarneaeg lepitakse iga tellimuse puhul eraldi kokku. Tellija peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete ja tarneaadressi ning kontaktisiku andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Falkonet Metall OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 

3. Hinnad 

3.1. Falkonet Metall OÜ e-poes toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.
3.2. Hinnad kehtivad tähtajatult. Falkonet Metall OÜ jätab endale õiguse hindu ja tooteid muuta või korrigeerida.
3.3. Toodete hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise ja paigaldamise hind.
3.4. /kehtetu/
3.5. Transpordi hind mujal Eestis ja väljaspool Eestit vastavalt transpordifirmade hinnakirjale.
3.6. Paigalduse hind on kokkuleppeline.
3.7. Kauba omandiõigus kuulub Falkonet Metall OÜ-le seni, kuni ostja on tellimuse eest täielikult tasunud. Tellija on kohustatud hüvitama lepingu tühistamisest ja mööbli tagastamisest Falkonet Metall OÜ-le tekkinud kulud ja kahju.

4. Toodete eest tasumine 

4.1. Peale Tellija kirjalikku tellimuse kinnitust Tellija e-postile väljastatakse ettemaksuarve tellimuse maksumuse 50% ulatuses, mis tuleb tasuda kolme päeva jooksul. Peale raha laekumist Falkonet Metall OÜ arvelduskontole tellimus läheb töösse.
4.2. Kui tellimus on valmis, Tellija e-postile saadetakse ettemaksuarve tellimuse maksumuse teise poole kohta, mis tuleb tasuda kolme päeva jooksul. Tellimus väljastatakse Tellijale peale raha laekumist Falkonet Metall OÜ arvelduskontole.
4.3. Lõpparve saadetakse Tellija e-postile kolme päeva jooksul peale tellimuse kättesaamist .

5. Garantii 

5.1. Kõigil meie tarnitavatel toodetel on garantii kaks aastat, mille jooksul hüvitatakse võimalikud tootmisest ja toorainest tulenevad vead.
5.2. Garantii ei hõlma meie tarnitud toodete valest kasutamisest, käitlemisest või transportimisest tulenenud kahju ning toote normaalset füüsilist kulumist tavalise kasutamise korral.
5.3. Garantiiaja alguseks loetakse lõpparve kuupäeva. 

7. Vääramatu jõud 

7.1. Falkonet Metall OÜ ei ole kohustatud oma lepingujärgseid kohustusi täitma, kui mööbli või selle osa tarnimist takistavad looduskatastroof, tulekahju, masinarike või sellega võrreldav muu häire, streik, töösulg, sõda, mobilisatsioon, impordi- või ekspordikeeld, transpordivahendite puudus, tootmise lõpetamine, liiklushäire või muu selline takistus, mida Falkonet Metall OÜ mõjutada ei saa.
7.2. Falkonet Metall OÜ ei ole kohustatud lepingut täitma ka juhul, kui see eeldab tegevust, mis on Falkonet Metall OÜ suhtes sellest saadava kasuga võrreldes ebaõiglane.
7.3. Falkonet Metall OÜ ei ole kohustatud hüvitama tellijale või kolmandale poolele lepingu täitmata jätmisest tekkinud kahju ning Falkonet Metall OÜ-l on ka õigus leping tühistada. 

8. Tellija õigused ja kohustused 

8.1. Tellijal on õigus saada infot Falkonet Metall OÜ poolt valmistatavate toodete kohta.
8.2. Tellija vastutab kahju ja kulude eest, mis tekivad talle või kolmandale poolele toodete vale ladustamise või paigalduskoha tõttu. Falkonet Metall OÜ ei vastuta kulude ega tarne hilinemise eest Falkonet Metall OÜ-st mitteolenevatel põhjustel.
8.3. Kui tellija ei suuda oma lepingus kokkulepitud kohustusi täita, vastutab tellija sellest tuleneva kahju eest ning Falkonet Metall OÜ-l on õigus esitada tekkinud kulude kohta arve.
8.4. Tellija vastutab kõigi ametkondlike lubade hankimise eest. Pakkumisele vastavad hinnad kehtivad juhul, kui transpordi, tõste-, paigaldus- ja ladustamistööd ning muu sellise saab teha takistamatult kokkulepitud ajagraafiku järgi. Lisatööde eest nõutakse tasu hetkel kehtiva hinnakirja kohaselt. Tellija vastutab selle eest, et enne tööde alustamist oleks paigalduskoht valgustatud ning puhas igasugustest segavatest tarvikutest ja materjalidest ning et paigaldusobjektile oleks takistamatu juurdepääs.
8.5. Võimalikud tarneid või muid puudusi käsitlevad meeldetuletused tuleb esitada kirjalikult hiljemalt kolme päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist.