Menu Close

Garderoobikappide kasutus – ja hooldusjuhend 

Olete endale soetanud turvalised ja kvaliteetsed Falkonet Metall riidekapid.

Tutvuge hoolikalt käesolevas juhendis sisalduva informatsiooniga enne kappide kasutusele võtmist ja järgige hoolikalt kõiki juhtnööre .
Juhiste järgi kasutatavad ja hooldatavad kapid kestavad pikki aastaid.

1.Kappide kasutusele võtmine

Peale kappide paigaldamist ja reguleerimist on kõik kapid kasutusvalmis.
Hoolitsege võtmete turvalise jagamise eest ja säilitage hoolikalt üldvõtit.

Juhul , kui paigaldate kappe ise, siis järgige alltoodud juhtnööre:
– toimetage kapid ettevaatlikult ettenähtud paigalduskohtadele;
– eemaldage pakend ja kontrollige kapi seisukorda märkamaks kappide transportimisel tekkida võinud vigastusi;
– juhul kui ilmneb, et kapp/kapid on saanud transportimise käigus viga, siis võtke meiega viivitamatult ühendust leidmaks tekkinud probleemile paremat lahendust;
– peale pakendi eemaldamist tõstke/nihutage kapp oma õigele kohale;
– reguleerige kapijalad nii, et kapp jääks loodi;
– kappide võtmed leiate kapi 1-sektsiooni seest (mütsiriiulilt), mille saate avada kapi katusele kleebitud võtmega;
– juhul , kui kapid ühendatakse maja sundventilatsiooniga, siis paigaldage kappide katusele ventilatsioonikanalid, ühendage need jätkuosadega ja paigaldage kapirivi otstesse ventilatsioonikanalite korgid;
– sisse- ja väljaviigud peab ühendama selleks ette nähtud firma, kes omab kogemust ventilatsioonitööde valdkonnas;
– kaldkatusega kappidele paigaldatakse ventilatsioonikanalid kappide sisse, seega esmalt on vaja eemaldada kapi külgedes näha olevad ventilatsiooniavade peiteplaadid;
– asetage pink kapi ette (juhul kui tellimus sisaldab ka pinke).

2. Kappide kasutamine ja hooldus

Selgitage kappide kasutajatele mõningad lihtsad reeglid, mis aitavad Teil oluliselt pikendada soetatud kappide eluiga.

1. Kapid peavad alati seest puhtad olema.
2. Mittevajalike asjade hoidmine ja korjamine kappidesse ei ole soovitav.
3. Kapi võtit tuleb hoolikalt hoida.
4. Kappide katusele ja põhja ei tohi ladustada mittevajalikke asju, sest need sulgevad kapi loomulikud ventilatsiooniavad ning kapi sisu hakkab ebameeldivalt lõhnama.
5. Kappe võib puhastada niiske lapiga või selleks ettenähtud puhastusvahenditega, mis ei sisalda happeid .
6. Kappide pinnakate on vastupidav, sest on viimistletud pulbervärvimise tehnoloogial;
7. Istepinkide puidust või laminaadist pealispinda võib puhastada niiske lapiga või selleks spetsiaalselt ettenähtud vahendiga.
8. Kappe ja pinke võiks puhastada vähemalt korra kuus .

3. Garantiiajal ilmnevad vead

Juhul kui kappide garantiiajal ilmneb kappide juures tootjapoolseid valmistusvigu, siis võtke meiega koheselt ühendust. Meie hooldusmeeskond lahendab esile kerkinud probleemi esimesel võimalusel. Kõik garantiiajal ilmnevad tootjapoolsed valmistuvead tehakse korda tasuta. Kõik vead mis ilmnevad peale garantiiaja lõppu tehakse korda vastavalt kehtivale hooldus/töö hinnakirjale.
Garantii kappide korpustele 2 aastat, kapi lukkudele 6 kuud.

Head kasutamist soovides,

Falkonet Metall OÜ
Järsi tee 1, 75201 Aruküla
Harjumaa

Tel: 6 054 061
Faks: 6 054 079